info@h-square.cz+420 210 323 950

Next Generation Firewall

Next Generation Firewall klasifikuje provoz dle aplikace, uživatele i obsahu, a zajišťuje plnou viditelnost v síti.

Advanced Endpoint Protection

Pokročilá ochrana koncových bodů a serverů proti známým i neznámým hrozbám, malware, ransomware a exploitům.

Cloud Security

Ochrana cloudových služeb, SaaS a IaaS aplikací. Podpora Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud.

Vítejte na webu společnosti H-Square ICT Solutions

Společnost H-Square ICT Solutions byla založena s cílem poskytovat řešení a služby v oboru informační a ICT bezpečnosti se zaměřením na tzv. next-generation security, tedy takovou bezpečnost ICT, která odpovídá na skutečné a aktuální hrozby. V naší společnosti klademe důraz na dobré vztahy s klienty a vážíme si vybudované důvěry. Právě proto je pro nás důležité dobře poznat klienta a jeho prostředí, abychom mohli vytvářet celkový koncept, jehož jednotlivé části dávají dohromady funkční a logicky fungující celek, spíše než dodávat jednotlivá technologická řešení bez ohledu na ochranu investic, stávající prostředí a strategické cíle společnosti klienta.

Proč zvolit H-Square ICT Solutions

Hlavním cílem a posláním naší společnosti je dodávat taková bezpečnostní řešení, která jsou nejen funkční, ale která klientovi přinášejí skutečnou přidanou hodnotu, přispívají ke strategickým cílům společnosti a jsou snadno přizpůsobitelná měnícím se podmínkám a potřebám. Vzhledem k silné orientaci na zákazníka a jeho potřeby pro nás projekt nikdy nekončí předáním zboží a uhrazením faktury. Zaměřujeme se na poprodejní podporu a chceme si být jisti, že námi dodané řešení není jen další krabicí v datovém rozvaděči, ale že představuje důležitou součást zabezpečení klientovy infrastruktury, která přispívá ke snadnějšímu řízení bezpečnosti.

Několik důvodů pro spolupráci s našimi odborníky:

  • Každé podnikání je jedinečná oblast, která si zasluhuje individuální přístup. Námi dodané řešení musí klientovi 100% vyhovovat a odpovídat jeho potřebám.
  • Námi dodané řešení není pouze dodání a implementace nového bezpečnostního prvku – naše řešení přispívá ke snadnějšímu řízení bezpečnosti ICT a tím přispívá k reálnému zvýšení bezpečnosti ICT.
  • Naše projekty pokrývají celý životní cyklus od úvodního auditu a pochopení klientova prostředí, přes implementaci, až po provozní podporu a neustálé zlepšování.
  • Spolupracujeme pouze se světovými špičkami v oblasti bezpečnosti ICT a klademe důraz na návratnost investic do implementovaného řešení a jeho dlouhodobou udržitelnost.
  • Naše řešení odpovídají požadavkům a doporučením z ISO/IEC 27000, ITIL a dalším postupům založených na celosvětově uznávaných standardech pro řízení bezpečnosti.

| Next Generation Security | Palo Alto Networks NGFW | Endpoint Protection | Cisco ISE | Penetrační testy | Monitoring ICT | Audit datové sítě |

© 2015 - 2021 H-Square ICT Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů.
Vytvořilo studio EXXO.cz