info@h-square.cz+420 226 200 992

GDPR – Zpracování osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností H-Square ICT Solutions s.r.o. (IČO 04114574). Naše společnost byla založena s cílem poskytovat řešení a služby v oboru informační a ICT bezpečnosti se zaměřením na tzv. next-generation security, tedy takovou bezpečnost ICT, která odpovídá na skutečné a aktuální hrozby.
Nejen ICT bezpečnost, ale i bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás na prvním místě. Právě proto tato část webových stránek obsahuje informace o tom, jak a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje.
V případě dotazů, podnětů nebo připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Rozsah osobních údajů – GDPR – vždy zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám poskytnete nebo ty, jejichž zpracování nám ukládá zákon, případně jejichž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
Zpracováváme osobní údaje, které obvykle zahrnují pouze jméno, příjmení, titul a e-mailovou adresu, dále společnost a pracovní zařazení. Pokud nám poskytnete, osobní údaje můžou obsahovat také další údaje, jako jsou informace o preferencích v oblasti ICT, datum narození, údaje z předložených dokladů, adresa, telefonní spojení, identifikace zařízení.

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme zejména pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Pro poskytování produktů a služeb jsou relevantní zejména právní základy zpracování nezbytné pro plnění smluvní či zákonné povinnosti, zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu, anebo zpracování na základě souhlasu subjektu údajů.
Nová pravidla dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jinak také pod zkratkou GDPR), nám od 25. května 2018 nedovolují Vás i nadále oslovovat prostřednictvím e-mailu bez toho, aniž byste s tímto oslovováním výslovně souhlasili. Na základě této skutečnosti Vás pro účely zasílání pozvánek na konference, workshopy, semináře, webcasty a webináře, případně pro poskytování informací o novinkách v oblasti ICT bezpečnosti, apod. budeme vždy předem žádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za tímto účelem.

Jaká jsou Vaše práva?

Jako subjekt údajů máte veškerá práva uvedená v právních předpisech o ochraně osobních údajů, zejména pak práva zajištěná nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Mezi práva patří např. přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování.

Jak nás můžete kontaktovat s dotazy či požadavky?

Žádosti či požadavky lze akceptovat pouze v případě jednoznačné identifikace osoby. Vaše požadavky či dotazy nám prosím zasílejte na následující kontakty:

  • Adresa: H-Square ICT Solutions s.r.o., Husova 241/7, 110 00 Praha 1
  • E-mail: info@h-square.cz

| Next Generation Security | Palo Alto Networks NGFW | Endpoint Protection | Cisco ISE | Penetrační testy | Monitoring ICT | Audit datové sítě |

© 2015 - 2020 H-Square ICT Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů.
Vytvořilo studio EXXO.cz