info@h-square.cz+420 226 200 992

O společnosti

Ve společnosti H-Square ICT Solutions poskytujeme našim klientům řešení a služby v oboru informační a IT bezpečnosti. Klademe důraz na dobré vztahy s klienty a vážíme si vybudované důvěry. Právě proto je pro nás důležité dobře poznat klienta a jeho prostředí, abychom mohli vytvářet celkový koncept, jehož jednotlivé části dávají dohromady funkční a logicky fungující celek, spíše než dodávat jednotlivá technologická řešení bez ohledu na ochranu investic, stávající prostředí a skutečné potřeby klienta. Primárním cílem je vždy 100% spokojený klient, který obdrží takové řešení, které splňuje všechny jeho požadavky a přispívá k celkové strategii a plnění cílů jeho společnosti.

Poslání

Naším posláním je být našim klientům důvěryhodným partnerem a skutečným expertem v oblasti informační a IT bezpečnost. Rozumět prostředí a potřebám našich klientů a individuálním přístupem přinášet profesionální technická řešení.

Vize

Naší vizí je dodávat taková řešení, která nebudou představovat pouze další náklad společnosti, ale naopak budou skutečnou přidanou hodnotou, která přispěje ke splněným cílům a růstu společnosti klienta.
Vaše spokojenost je naší největší odměnou a chceme pro vás být předním partnerem v oblasti informační a IT bezpečnosti.

Hodnoty

Naše hodnoty jsou:

  • Důvěryhodnost
  • Profesionalita
  • Prvotřídní kvalita
  • Spokojenost zákazníka
  • Dialog a osobní přístup

Cíle společnosti

  • V prostředí našich klientů chceme zúročit naše zkušenosti v jejich prospěch.
  • Nejsme a nikdy nechceme být jen reseller bezpečnostních produktů – naše řešení vždy přinášejí klientovi přidanou hodnotu.
  • Silné zaměření na zákazníka a orientace na pochopení problému, poprodejní služby a konzultační činnost.
  • Neustále reagovat na nové podněty a výzvy v oblasti informační a IT bezpečnosti s cílem přinášet zákazníkovi vždy aktuální a funkční řešení.
  • Zaměření na tzv. next-generation security, tedy takovou bezpečnost ICT, která odpovídá na skutečné a aktuální hrozby.

| Next Generation Security | Palo Alto Networks NGFW | Endpoint Protection | Cisco ISE | Penetrační testy | Monitoring ICT | Audit datové sítě |

© 2015 - 2020 H-Square ICT Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů.
Vytvořilo studio EXXO.cz