info@h-square.cz+420 226 200 992

Bezpečnost ICT

Bezpečnost informačních a komunikačních technologií je vzhledem ke stále těsnějšímu propojení informačních systémů s podnikatelskou strategií firem a podniků naprosto klíčová. Rozvoj moderních technologií a závislost všech složek businessu na potřebě neustálé komunikace a propojení skrze podnikový informační systém dělá z bezpečnosti ICT jednu z nejvíce kritických oblastí, které je potřeba věnovat dostatečný prostor a prostředky. Dříve velice rozšířený model téměř uzavřené komunikační infrastruktury s jasně definovaným perimetrem, kde hraniční router představoval jediný a snadno kontrolovaný vstupní i výstupní kanál, je dávno překonaný. S masivním rozšířením přenosných zařízení a všeobecné potřebě propojení podniku s vnějším světem je v současné době téměř nemožné definovat přesné hranice informačního systému, a proto je nezbytné tyto moderní typy informační infrastruktury chránit moderními bezpečnostními prvky, které odpovídají potřebám a nárokům na zajištění bezpečnosti.

Pro základní rozdělení problematiky bezpečnosti ICT nové generace můžeme definovat tyto oblasti:

Proč zvolit H-Square ICT Solutions

Hlavním cílem a posláním naší společnosti je dodávat taková bezpečnostní řešení, která jsou nejen funkční, ale která klientovi přinášejí skutečnou přidanou hodnotu, přispívají ke strategickým cílům společnosti a jsou snadno přizpůsobitelná měnícím se podmínkám a potřebám. Vzhledem k silné orientaci na zákazníka a jeho potřeby pro nás projekt nikdy nekončí předáním zboží a uhrazením faktury. Zaměřujeme se na poprodejní podporu a chceme si být jisti, že námi dodané řešení není jen další krabicí v datovém rozvaděči, ale že představuje důležitou součást zabezpečení klientovy infrastruktury, která přispívá ke snadnějšímu řízení bezpečnosti.

Několik důvodů pro spolupráci s našimi odborníky:

  • Každé podnikání je jedinečná oblast, která si zasluhuje individuální přístup. Námi dodané řešení musí klientovi 100% vyhovovat a odpovídat jeho potřebám.
  • Námi dodané řešení není pouze dodání a implementace nového bezpečnostního prvku – naše řešení přispívá ke snadnějšímu řízení bezpečnosti ICT a tím přispívá k reálnému zvýšení bezpečnosti ICT.
  • Naše projekty pokrývají celý životní cyklus od úvodního auditu a pochopení klientova prostředí, přes implementaci, až po provozní podporu a neustálé zlepšování.
  • Spolupracujeme pouze se světovými špičkami v oblasti bezpečnosti ICT a klademe důraz na návratnost investic do implementovaného řešení a jeho dlouhodobou udržitelnost.
  • Naše řešení odpovídají požadavkům a doporučením z ISO27000, ITIL a dalších postupům založených na celosvětově uznávaných standardech pro řízení bezpečnosti.

| Next Generation Security | Palo Alto Networks NGFW | Endpoint Protection | Cisco ISE | Penetrační testy | Monitoring ICT | Audit datové sítě |

© 2015 - 2020 H-Square ICT Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů.
Vytvořilo studio EXXO.cz