info@h-square.cz+420 226 200 992

Konzultační služby

Oblast poskytování konzultačních služeb je jedním ze základních pilířů naší společnosti. Konzultační služby jsou nezbytnou součástí každé spolupráce s klientem, a to ve všech fázích. Věříme, že komunikace a vynikající znalost prostředí klienta patří k nejdůležitějším předpokladům dobrého a oboustranně přínosného vztahu. Jedná se o nejefektivnější způsob zahájení spolupráce s našimi budoucími klienty, nepostradatelný nástroj pro udržování stavu ICT infrastruktury v souladu s aktuálními bezpečnostními trendy a požadavky klienta, ovšem také neoddělitelnou součást kvalitní poprodejní podpory. Nezávazné konzultace mohou klientovi současně prověřit vysokou odbornost a profesionalitu našich odborníků. Hlavní zásadou našich konzultantů je co největší technologická nezávislost při analýze problému a návrhu řešení, vynikající znalost prostředí klienta a respektování požadavků klienta.

Základní oblasti, které klienti s našimi odborníky nejčastěji konzultují zahrnují:

 • Návrh a budování komplexních systémů zabezpečení ICT infrastruktur.
 • Rozvoj a zvýšení efektivnosti správy ICT služeb.
 • Návrh koncepčního přístupu k řízení bezpečnosti informací.
 • Návrh a budování datových sítí v oblasti enterprise a service providers.
 • Provádění provozních auditů a auditů ICT infrastruktury.
 • Provádění penetračního testování a odolnosti ICT infrastruktury.
 • Šetření provozních incidentů.
 • Posouzení bezpečnosti provozu se zaměřením na řízení zranitelností a síťovou vizibilitu.
 • Příprava technické specifikace pro účely zadávací dokumentace veřejné zakázky na nákup aktivních prvků datové sítě dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Zpracování oponentských posudků v oblasti návrhu řešení datových sítí.
 • Příprava a tvorba interních směrnic v oblasti ICT bezpečnosti a řízení bezpečnosti informací.
 • Kontrola, projektové řízení a supervize při budování či změnách v ICT infrastruktuře.
 • Poskytování individuálních i skupinových odborných školení v oblasti bezpečnosti, správě a návrhu datových sítí.
 • Poskytování konzultací a školení v oblasti bezpečnosti na všech úrovních (základy počítačové bezpečnosti, provozní bezpečnost, koncoví uživatelé, ICT bezpečnost pro manažery).

Našim hlavním cílem je, aby zkušenosti a znalosti odborníků společnosti H-Square ICT Services napomohly k lepšímu a bezpečnému řízení podnikové informatiky, snižování nákladů a dodávání takových pouze takových řešení, která zvyšují kvalitu poskytovaných služeb a jsou skutečnou přidanou hodnotou. Veškeré návrhy jsou prováděny v souladu s best practices a doporučenými postupy z metodických rámců a standardů, jako např. ITIL, ISO 27000, ITSM.

| Next Generation Security | Palo Alto Networks NGFW | Endpoint Protection | Cisco ISE | Penetrační testy | Monitoring ICT | Audit datové sítě |

© 2015 - 2020 H-Square ICT Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů.
Vytvořilo studio EXXO.cz