info@h-square.cz+420 226 200 992

Audit datové sítě

Informační a komunikační technologie (ICT) zajišťující podpůrnou funkci společnosti by měly přispívat k naplňování její celkové strategie. Pro zajištění dodávky kvalitních služeb a nepřetržitého provozu společnosti je nezbytné pravidelně kontrolovat a sledovat stav nejen primárních systémových služeb, ale současně i všech služeb podpůrných. Z uvedeného důvodu bývá běžnou praxí provádění pravidelných auditů za účelem porovnání reálného stavu ICT ve společnosti vzhledem k aktuálním trendům a platným doporučením, následným odhalením nedostatků, na základě kterých jsou navržena nápravná opatření.
Součástí auditu datové sítě je mimo jiné:

  • nalezení částí konfigurace neodpovídajících doporučeným nastavením, která jsou udávána výrobcem;
  • nalezení bezpečnostních nedostatků konfigurace a návrhy k jejich odstranění;
  • zpracování návrhu na sjednocení konfigurace na prvcích shodného typu a funkce;
  • odhalení technických nedostatků v síťové infrastruktuře;
  • zhodnocení zvoleného konceptu síťové infrastruktury a případné návrhy na změny, které by mohly přinést lepší funkci, bezpečnost, nebo spravovatelnost datové sítě.

Cílem auditu je zajištění ochrany investic do síťové infrastruktury, odhalení provozních a bezpečnostních problémů a doporučení postupu pro zajištění bezchybného fungování sítě. Výstupem auditu je podrobná zpráva o stavu analyzované sítě z provozního a bezpečnostního hlediska, včetně souhrnu všech doporučení a návrhu na zlepšení.

| Next Generation Security | Palo Alto Networks NGFW | Endpoint Protection | Cisco ISE | Penetrační testy | Monitoring ICT | Audit datové sítě |

© 2015 - 2020 H-Square ICT Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů.
Vytvořilo studio EXXO.cz