info@h-square.cz+420 226 200 992

Správa ICT

Správa ICT infrastruktury a především provoz vlastního ICT oddělení představuje důležitou a stále výraznější položku v celkovém rozpočtu každé společnosti. Právě při stanovování a plánování ICT rozpočtu je kladen důraz na zachování či zvýšení kvality a dostupnosti ICT služeb při zachování nebo dokonce snížení úrovně nákladů a výdajů. Jedním z řešení problému optimalizace provozu ICT a zároveň vyrovnaného rozpočtu může být inovativní přístup ke správě a řízení služeb ICT infrastruktury. Tento přístup udržuje kontrolu na provozem a správou v rukou IT manažerů, přičemž umožňuje kapacitu IT personálu soustředit podporu uživatelů či řešení provozních problémů.

Tři pilíře efektivní správy ICT infrastruktury

Jedním ze základních pilířů tohoto inovativního přístupu je úplný či částečný outsourcing služeb. Velice osvědčený se jeví model přesunutí implementace a rozvoje kritických částí infrastruktury, včetně odpovědností a stanovení odpovídají úrovně dodávaných služeb, na externí dodavatele. Takovým přístupem se vytváří potenciál pro snižování nákladů a vyšší úroveň služeb. Tímto přístupem nejsou vysoce kvalifikovaní zaměstnanci využívání na rutinní provozní činnosti, zároveň není ohrožen vývoj infrastruktury a je zajištěno sledování a implementace inovací v oblasti správy, provozu i bezpečnosti.

Dalším z pilířů vedoucím k zajištění dodávky kvalitních a dostupných ICT služeb je zavedení jednotného monitoringu ICT infrastruktury. Musí se jednat o takové řešení, které bude orientováno na rychlou implementaci, snadnou správu a monitoring všech požadovaných služeb, které ICT infrastruktura poskytuje, a nejen na monitoring jednotlivých a často neprovázaných prvků, které mohou být ve skutečnosti ovlivňovány mezi sebou. Takto zavedený monitoring umožňuje upozornit na potenciální hrozby a nežádoucí události dříve, než se projeví ve formě provozního incidentu, který sníží dostupnost a úroveň související služby. Průběžný monitoring také vede ke snížení počtu a délky výpadků.

V případě, že je ve společnosti efektivně nastaven poměr mezi prací odvedenou interními zaměstnanci a službami dodanými externími subjekty, je nezbytné veškeré tyto činnosti pravidelně kontrolovat. Tato činnost nemůže být zcela nahrazena provozním monitoringem, ale je vhodné, a v praxi mnohokrát ověřené, že na pravidelné kontroly nemají IT manažeři často čas, kapacity a mnohokrát dostatečné znalosti. V tomto případě je vhodné provádět pravidelný reporting provozních událostí. Zpracování provozních reportů zahrnuje komplexní rozbor zdrojů získaných z bezpečnostních prvků, jakými jsou síťové sondy, NetFlow kolektory, Next Generation Firewally, ADS systémy, IPS systémy apod. a následné zpracování těchto těžko uchopitelných strojových dat do přehledné podoby reportu bezpečnostních událostí. Takto zpracovaný report je snadno interpretovatelný vedení společnosti a může sloužit jako důležitý podklad při obhajování rozpočtu či nezbytných investic do rozvoje či zabezpečení ICT infrastruktury.

| Next Generation Security | Palo Alto Networks NGFW | Endpoint Protection | Cisco ISE | Penetrační testy | Monitoring ICT | Audit datové sítě |

© 2015 - 2020 H-Square ICT Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Ochrana osobních údajů.
Vytvořilo studio EXXO.cz